ิเราให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล ไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลก ในการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งลำหรือบางส่วน เพื่อสินค้าของท่านไปยังจุดหมายปลาย ทางเราจะรวมการบริการทางด้านเอกสารศุลกากร การให้บริการเกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า รวมทั้งค่าประกันสิ่งของ

 


บริการขนส่งสินค้าทางอากาศของเราให้การบริการ
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทาง
อากาศนี้ รวมค่าประกันสินค้าและการแพ็คสินค้าด้วย
วัสดุที่มีคุณภาพ เพื่อความอุ่นใจว่าสินค้าของท่าน
จะถูกส่งไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัย และตรงตาม
กำหนดเวลา

           
บุญศักดิ์คาร์โก้ มีชื่อเสียงทางด้านบริการแพ็กกิ้งและขนส่งสินค้าเป็นอันดับต้นๆ  ของ
จังหวัดเชียงใหม่มายาวนานกว่า15 ปี  บริการการจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศนั้นทำ
ได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น  เราให้บริการบรรจุหีบห่อสินค้าแบบมืออาชีพ,  การ
ประกันสินค้า และการส่งของถึงที่หมายและการดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนเพื่อ
ให้การจัดส่งสินค้าของคุณง่ายมากขึ้น     ด้วยราคาที่คุ้มค่าได้มาตรฐาน  เราดูแลสินค้า
คุณเสมือนเป็นสินค้าของเราเอง      คุณจึงอุ่นใจได้ว่าสินค้าคุณจะไปถึงจุดหมายปลาย
ทางอย่างปลอดภัยและตรงตามกำหนดเวลา

บริการส่งของทั้งทางอากาศและทางบกของเรานั้นมีคุณภาพระดับโลก  และการบริการ
ที่ไร้ที่ติ เราภูมิใจที่การบริการส่งสินค้าของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจกฏข้อบังคับ
ของการขนส่งสินค้านานาชาติ  เรายังพร้อมที่จะดูแลเอกสารทางศุลกากร  และเอกสาร
การประกันภัยสินค้าต่างๆ รวมทั้งให้บริการหลังการขายแบบมืออาชีพเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของคุณให้ได้มากที่สุด

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เราพร้อมที่จะตอบรับความต้องการของคุณในทุกข้อซักถามรถบรรทุกที่มีสมรรถนะของเราคอยบริการส่ง
สินค้าของท่านไปยังจุดมุ่งหมายทั่วประเทศ
อย่างปลอดภัยและตรงต่อเวลา

 
บุญศักดิ์ คาร์โก้ เซอร์วิส: ซอย 1 กุหลาบ ถ.เมืองสาตร ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย, โทร: +66 53800686
แฟกซ์:+66 53800707,มือถือ: 062-6395626, 089-1591990