เราให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล ไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลก ในการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งลำหรือบางส่วน เพื่อสินค้าของท่านไปยังจุดหมายปลาย ทางเราจะรวมการบริการทางด้านเอกสารศุลกากร การให้บริการเกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า รวมทั้งค่าประกันสิ่งของ
 
บริการขนส่งสินค้าทางอากาศของเราให้การบริการ
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทาง
อากาศนี้ รวมค่าประกันสินค้าและการแพ็คสินค้าด้วย
วัสดุที่มีคุณภาพ เพื่อความอุ่นใจว่าสินค้าของท่าน
จะถูกส่งไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัย และตรงตาม
กำหนดเวลา


 
 

รถบรรทุกที่มีสมรรถนะของเราคอยบริการ
ส่งสินค้าของท่านไปยังจุดมุ่งหมายทั่ว
ประเทศอย่างปลอดภัยและตรงต่อเวลา
 
 
 

บริการ                บริการขนส่งสินค้าทางทะเล

เรามีบริการแพ็คเก็จจัดส่งสินค้าทาง ทะเล ไปยังจุดหมายทั่วโลกด้วยคุณภาพและบริการที่ล้ำเลิศ


  
บริการเช่าคอนเทนเนอร์ทั้งลำและบางส่วน เพื่อส่งสินค้าไปยัง
    จุดหมายปลายทางทั่วโลก บริการนี้รวมอัตราค่ารับและส่งสินค้าด้วย

   บริการบรรจุหีบห่อ

   บริการดำเนินพิธีการการทางศุลกากร

   คลังเก็บสินค้า

   ค่าประกันภัยสินค้า

   การดำเนินงานด้านเอกสาร

   บริการส่งเอกสาร

   บริการจัดส่งสินค้า

      หากคุณมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการบริการและอัตราค่าบริการของเรากรุณาติดต่อเรา
เพื่อที่ทางเราจะได้ตอบข้อซักถามของคุณเราหวังว่าจะได้ให้บริการคุณ
ในราคาที่คุ้มค่าที่สุดในเชียงใหม่

      เราหวังว่าจะได้ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการ บริการการขนส่งทาง ทะเลให้ได้ดีที่สุด
     


บริการ                 บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ
เราให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ครอบคลุมพื้นที่ปลายทางทั่วโลกด้วยคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ

  
บริการส่งสินค้าทางอากาศ

   บริการบรรจุหีบห่อ

   บริการดำเนินพิธีการทางศุลกากร

   คลังเก็บสินค้า

    ค่าประกันภัยสินค้า

    การดำเนินงานด้านเอกสาร

    บริการส่งเอกสาร

    บริการจัดส่งสินค้า

      หากคุณมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการบริการ และอัตราค่าบริการของเรากรุณากรอก
ข้อมูลด้านล่าง  เพื่อที่ทางเราจะได้ตอบข้อซักถามของคุณ  เราหวังว่าจะได้ให้บริการ
คุณในราคาที่คุ้มค่าที่สุดในเชียงใหม่
     
      เราหวังว่าจะได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และบริการการขนส่งทาง
อากาศให้ได้ดีที่สุด
บริการ                  การบริการขนส่งสินค้าทางบก

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการขนส่งสินค้าทางบก ทางเรามีรถบรรทุกที่ได้มาตรฐานไว้บริการ คุณสามารถเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้หรือบางส่วน เราจะจัดส่งสินค้าของคุณให้ถึงที่หมายตามกำหนด


บริการของเราครอบคลุมทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย

1.ภาคกลาง   บริการส่งสินค้าในเขตพื้นที่ภาคกลาง  เรายังมีโรงเก็บสินค้าอยู่ที่
กรุงเทพมหานครเพื่อเก็บรักษาสินค้าของท่านก่อนที่จะทำการส่งต่อไปยังจุดหมาย
ปลายทางอื่นๆ ต่อไป2. ภาคตะวันออก   บริการส่งสินค้าไปยังจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง


3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เส้นทางหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรา
คือจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง


4. ภาคใต้ เส้นทางหลักในพื้นที่ภาคใต้ของเราคือจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง


การให้บริการของเรานั้นรวมไปถึงการส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทางโดยที่ลูกค้า
ไม่ต้องมารับสินค้าเองที่จุดบริการ

   
        หากคุณมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการบริการและอัตราค่าบริการของเรา กรุณาติดต่อเราได้ที่ 
โทร.+66 53800686, หรือติดต่อ 
คุณพีช   โทร. 062-6395626,
Email : bsc_co@hotmail.com
บุญศักดิ์ คาร์โก้ เซอร์วิส: ซอย 1 กุหลาบ ถ.เมืองสาตร ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย, โทร: +66 53800686
แฟกซ์:+66 53800707, มือถือ: 062-6395626, 089-1591990